نمایش 41 - 50 از 350
امروزاستفاده از تکنولوژی وفناوریهای نوین ارتباطی و مخابراتی بعنوان محرک توسعه همه بخش های اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،توانسته باایجاد نوآوریهای خلاقانه درکسب وکارها منجر به افزایش رفاه وکاهش هزینه های عمومی در جامعه شود.
یادداشت؛
کمال بی‌انصافی است که مسئله در میان جامعه وارونه معرفی گردد و ارزش جان‌نثاری‌های مردان مرد میدان زیر سؤال برود.
یادداشت/مجتبی طاهری
شهر زیرزمینی سامن هنوز در گمنامی به سر می‌برد و مردم از دیدن آن محروم هستند؛ مسئولین نتوانستند جواب قانع‌کننده‌ای، در خصوص شهر زیرزمینی سامن به مردم وافکار عمومی بدهند.
اندیشه سیاسی امام (حکومت در عصر حاضر) از جهت شکل و محتوا بر سه اصل قابل جمع استوار است؛ ۱- جمهوری اسلامی ۲- مردم‌سالاری دینی ۳- اسلام سیاسی. آیا شما به این معتقدید؟ و اگر کسی یا کسانی ۱۸۰ درجه مقابل هر سه بایستند، آنان را سلیقه‌ای در درون نظام می‌دانید یا مخالفان ماهوی/ ماهیتی نظام برآمده از اندیشه امام؟
یادداشت/عباس پورخصالیان
نگارنده با شناخت بیش از چهار دهه از عارف فاضل حضرت آیت الله فاضلیان معتقد است وی بر اساس دریافت های اسلامی خود همیشه در حرکت های اجتماعی و مبارزات سیاسی پیشتاز بود. حضرتش حلقه ذکر عارفان و دعای سحر مناجاتیان حوزه و روحانیت را درک کرده و در خلسه حضورش آرزویی جز بندگی ندید.
یادداشت/محمد فتحی می آبادی
امروزه با توجه به هجمه‌های دشمن که نوجوانان و جوانان را مورد هدف قرار داده آشنا شدن دانش آموزان و نوجوانان بازندگی شهدای دانش‌آموز با توجه به این که هم سن و سال آن‌ها بودند تاثیر بیشتری دارد.
اعضای کمیسیون کمیسیون کشاورزی مجلس به شهرستان ملایر سفر می کنند.
یادداشت؛
چند روزی است فضای مجازی متأثر از چند تغییر جزئی در تصاویر کتابهای درسی مقطع ابتدایی است. تصاویری که عده ای را در حذف قرآن به صحنه انتقاد کشانده و عده ای دیگر را در موضوع تصویر کارتونی دو دختر؛ موضوعاتی جزئی که به نظر می رسد پرداختن رسانه ها به آن با اهداف خاصی همراه است.
در روزهایی که به علت شیوع کرونا بیشتر فعالیت ها و کسب و کارها توسط شبکه های اجتماعی و فضای مجازی انجام می شود افزایش سواد رسانه ای بیش از هر نیاز دیگری در سیستم آموزشی خودنمایی می کند که باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.

صفحه‌ها