نمایش 341 - 350 از 350
داود مهدیان؛
گر کانون صنفی معلمان رنگ و لعاب سیاسی به خود بگیرد و ردای معلمی به سیاست بازی آلوده گردد، نمی‌تواند به اهدافی که در اساسنامه ذکر شده دست یابد و بیش از پیش به انزوا خواهدرفت.
کرم سیاوشی- عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
در روزهای اخیر دنیای مادی غرب و سیاستمداران کج اندیش اروپایی لکه ننگ و سیاه دیگری را در کارنامه ستمکارانه خویش ثبت کردند و پیامبر رحمت و محبّت را با اتهام ها و تعابیر نادرستی نواختند!
حجت الاسلام والمسلمین داود عباسی؛
چندی پیش خبری بر روی خبرگزاری ها قرار گرفت که انعکاس آن جهان را تحت شعاع خود قرار داد «سه نفر با وارد شدن به مجله طنز شارلی ابدو اقدام به کشتار جمعی از کارکاتوریست ها و کارکنان آن مجله نموده اند.»
علیرضا سعیدآبادی
رسانه های محلی از نگاه برنامه ریزان ارشد کشور خیلی دور مانده اند و از نگاه مردم خیلی نزدیک و در دسترس هستند.آنها ، چشم و چراغ مردم شده اند.
علیرضا سعید آبادی؛
علیرضا سعیدآبادی؛
سرانجام مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 ، به شناخت درست ما از برداشت ها و سوءبرداشت های بازیگران و جنبه های پیدا و پنهان سیاست های طرف های دعوا بستگی دارد.
نسل دوم بسیج
علیرضا سعیدآبادی؛
بسیج فقط به انقلاب اسلامی و تنها به ایران تعلق ندارد بلکه در هرکجا و هر زمانی که ملت های انقلابی و آزاده از سرمایه های مادی و معنوی و سرحدات ارزشی و جغرافیایی خود در برابر سلطه گران دفاع می کنند
مهندسی معکوس ، راهی فراروی رسانه ملی
علیرضا سعیدآبادی؛
مهندسی معکوس بیشتر برای بازیابی محاسبات و دانش فنی بکاررفته در یک محصول کاربرد دارد.اما برای این که محصول یک فرایند بهتر بازشناخته شود
انقلاب ها می میرند؟
علیرضا سعیدآبادی
ملت ها هر روز انقلاب نمی کنند.نهضت مشروطه در ایران اگر در زمان خود به نتیجه می رسید انقلاب اسلامی از پیش محقق شده بود.انقلاب شاید ناگزیرترین انتخاب یک ملت برای تغییر وضعیت موجود است.راه های متعددی قبل از شعله ور شدن انقلاب ها در اذهان رهبران فکری و سیاسی و نخبگان جامعه شکل می گیرد
علیرضا سعیدآبادی؛
خروجی و کارکرد هر نظام سیاسی بستگی مستقیم به میزان تحقق برنامه ها و تبدیل استراتژی ها به عمل در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی دارد.

صفحه‌ها