نمایش 1 - 2 از 2
عضو شورای شهر ازندریان خبر داد؛ عضو شورای اسلامی‌شهر ازندریان از برطرف شدن مشکلات برق خیابان‌های شهید مطهری و شهید دستغیب خبر داد. 04/04/1398 - 08:08
برخی افراد برای تامین هزینه های زندگیشان در کنار کار باید بهایی به سنگینی عمر و جانشان بدهند، بهایی که از کف رفتنش تنها سود اندکی می شود در جیب افرادی که جان آدمی در نزدشان از همه چیز بی ارزش تر است. 03/16/1394 - 20:03
اشتراک در ازندریان