نمایش 1 - 4 از 4
داستان تکراری افتتاح ورزشگاه 5 هزار نفری ملایر پس از بهمن‌ماه دوباره خبر حضور وزیر ورزش در ملایر به منظور افتتاح ورزشگاه نیمه‌کاره 5 هزار نفری این شهرستان منتشر شد، اما به چه قیمتی؟ 05/10/1399 - 14:38
کروش کارفرماست و ما کارگر او وزیر ورزش و جوانان می گوید اگر از انتقاد ها استقبال نکنیم جزو لمپن ها و فرصت طلب ها خواهیم بود. 02/16/1394 - 20:16
محمود گودرزی روز سه شنبه به انتقاد از حضور نمایندگان مجلس در فدراسیون های ورزشی پرداخت. 12/19/1393 - 17:09
وزیر ورزش و جوانان فردا به شهر خود می‌آید برای حضور کنگره سراسری شهدای طلبه و دانشجو ملایر؛ دبیر کنگره سراسری شهدای طلبه و دانشجوی ملایر گفت: دکتر محمود گودرزی برای حضور در کنگره شهدای طلبه و دانشجو به شهر ملایر آمده و در این مراسم شرکت می‌کند. 11/08/1393 - 14:50
اشتراک در وزیر ورزش