نمایش 11 - 11 از 11
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی: سبحانی گفت: مشمولین آگاه باشند کلیه بانک‌های کشور و یا مؤسسات مالی و اعتباری توسعه، کوثر و ملل (عسگریه) معتبر بوده و سایر پیام هایی که درخصوص سهام عدالت برای آنها ارسال می‌شود، فاقد اعتبار است. 02/24/1396 - 19:09

صفحه‌ها

اشتراک در سهام عدالت