نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

22. شهريور 1396 - 8:25   |   کد مطلب: 23474
آنچه امروز تهاجم فرهنگی را ممکن است پررنگ کند بی اعتمادی مسئولان نسبت به هنرمندان داخلی است و این تراژدی سینما است.

به مناسبت روز ملی سینما دستمان برقلم رفت شاید بازخوانی دوباره آن و تاکید براین هنر بصری بالقوه، شود آنچه که ذهن مان در میان این روز مرگی خسته کننده جانی بگیرد، جانی دوباره ،بر کسی پوشیده نیست این هنر نوپا که ذاتش از صنعت و سرگرمی می  گیرد، آنچنان دنیا را تحت سیطره خود درآورد که گاها مرز بین واقعیت و رویا و زندگی در هم بریزید تا جایی که قاطع نمی توان گفت که آیا سینما از زندگی الهام می گیرد و یا زندگی از سینما امروز.

تشخیص دوباره  کاریست بس سخت  و  هم می تواند بفریبد و هم می تواند قدرت دهد، اما هر چه هست روز به روز از هر جهت که بنگری قوی می شود، گویی بزرگیش را از زندگی ما می‌گیرد.

سینما با شکل صنعتی اش و پیوندش با قصه مادربزرگها روایت می سازد تاثیر گذار و جهت دهنده و گاها آموزنده و همین خصوصیاتش باعث می شود که دولت ها و گروه ها نسبت به امر سینما و بخش دیگری از آن به نام رسانه بی‌تفاوت نباشند.
در ایران سینما فراز و نشیب زیادی را طی کرده است از دنیای شخصی و حرمسرای مظفرالدین شاه تا فیلم فارسی و جرقه های سینمای روشنفکری تا فیلمهای انقلابی و دفاع مقدس و همچنین سرودن زندگی و در تمامی مراحل مردمانی همراه و تاثیرپذیر ،تاثیرگذار.
سینمای آیینه تمام نمای فرهنگ و زندگی جامعه است پس باید ذاتش و نگاهش را از بستر فرهنگی همان مردمان بگیرد و روایتش روایت فرهنگ جامعه خود نه برگرفته از تفکری آنسوی آب، قداست سینمای هر کشور به بازتاب داستانها و اسطورههای همان کشور برمی گردد و هر زمان این تفکر و نگاه به حاشیه رانده شود فضا برای پذیرش نگاه و فرهنگ آنسوی مرزها باز می شود و در طول زمان جامعه خواه بخواهد و خواه نخواهد به سمت بی هویتی و از خود بیگانگی سوق خواهد رفت و آنگاه تمامی جوامع در دنیا به یکدست بودن و یک شکل شدن و شبیه شدن خواهند رفت و بدیعیست زیبایی با خود نخواهد داشت ذات زیبایی گاه از تفاوت نشات می گیرد.
اگر دولتمردان نمی خواهند بستری اینچنین را به بیگانگان واگذارند تنها راه آن اعتماد کردن به هنرمندان است و اجازه ایجاد نقد از مباحث اجتماعی تا ...

اگر هنرمند در فضای فرهنگی خود رشد بیاید و مسلط بر ابزار پس بدیهی است جایی برای ابر انسانه ایی کمیکی چون داستانهای مارول نخواهد ماند.

آنچه امروز تهاجم فرهنگی را ممکن است پررنگ کند بی اعتمادی مسئولان نسبت به هنرمندان داخلی است و این تراژدی سینما است، تراژدی...

امید وفایی

فیلمساز و مسئول انجمن سینمای جوانان ملایر

دیدگاه شما

آخرین اخبار