نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

2. ارديبهشت 1394 - 16:46   |   کد مطلب: 15254
رزمایش مشرک اقتدار و مانور رهایی گروگان توسط نیروی انتظامی ملایر با همکاری گان ویژه استان در استای ارتقا سطح آمادگی در برابر هر نوع ناامنی و افزایش امنیت شهروندان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ملایری‌ها، رزمایش مشترک رهایی گروگان نیروی انتظامی ملایر  با همکاری یگان ویژه استان در استای ارتقا سطح آمادگی در برابر هر نوع ناامنی و افزایش امنیت شهروندان برگزار شد.

 

مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان
مانور اقتدار، رزمایش رهایی گروگان

دیدگاه‌ها

خوب بود

دیدگاه شما

آخرین اخبار