نمایش 1 - 3 از 3
متعاقب دیدار با رئیس جمهور؛ نخست وزیر لبنان اعلام کرد که استعفای خود را به رئیس جمهوری این کشور تقدیم و با پیشنهاد میشل عون برای درنگ در این خصوص موافقت کرده است. 09/01/1396 - 14:19
بر اساس گزارش روزنامه لبنانی، فقط همسر «سعد الحریری» هنگام عزیمت وی به پاریس همراه او بوده و دو فرزند کوچکش به بهانه مدرسه، در عربستان نگه داشته شده‌اند. 08/27/1396 - 18:18
نائب رئیس سابق پارلمان لبنان در گفتگو با مهر: «ایلی الفرزلی» نایب رئیس پارلمان لبنان معتقد است که هدف اصلی استعفای حریری تبدیل این کشور به میدانی برای جنگ و منازعات سیاسی است. 08/23/1396 - 12:55
اشتراک در سعد الحریری