نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره منابع طبیعی ملایر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملایر گفت: در هفته منابع طبیعی 15 هزار نهال از گونه های متنوع در سطح شهرستان ملایر توزیع خواهدشد و با توجه به تعدد درخواست‌ها این تعداد با اخذ مجوز به 30 هزار اصله نهال افزایش خواهد یافت. 12/16/1394 - 13:27
اشتراک در توزیع نهال رایگان