نمایش 1 - 3 از 3
حسن غیاثوند طی حکمی از سوی هیئت کبدی استان به عنوان ریاست این هیئت در ملایر انتصاب شد. 04/30/1399 - 08:27
رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر خبر داد: رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: تیم ملایر به عنوان نماینده استان همدان به مسابقات قهرمانی کبدی غرب کشور در کرمانشاه اعزام می شود. 08/05/1394 - 11:37
هفته نامه محلی فرهنگ ملایر در آخرین شماره خود یک آگهی جالب توجه منتشر کرد که در این آگهی یک پدر از فرزند ورزشکار خود تقدیر کرده است. 01/22/1394 - 14:20
اشتراک در کبدی