نمایش 1 - 1 از 1
همزمان با فرا رسیدن هفته خبرنگار با انعقاد تفام نامه ای بین دانشگاه علوم پزشکی استان همدان و خانه مطبوعات استان خدمات ویژه پزشکی به خبرنگاران به مدت یکسال ارائه می شود. 05/10/1400 - 22:14
اشتراک در هفته خبرنگار