نمایش 1 - 2 از 2
وزیر بهداشت در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: با شناختی که از قدرت سرایت و مرگ و میر ویروس جدید داشتم با مکاتبات عدیده از بخش‌های مختلف درخواست کردم موضوع را جدی بگیرند و بتوانیم در حد امکان ویروس را در استان خوزستان زمین‌گیر کنیم. 01/18/1400 - 18:42
وزیر بهداشت از آغاز ورزش‌های انفرادی در کشور خبر داد و گفت: در این خصوص برای تمرین‌های لیگ‌ها امروز تصمیم‌گیری می‌کنیم. 02/24/1399 - 13:01
اشتراک در نمکی