نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

7. ارديبهشت 1401 - 9:46   |   کد مطلب: 31023
مسآله فلسطین تنها یک مساله اسلامی نیست، بلکه مسآله انسانی وبشری است که جهانیان آخرین جمعه ماه رمضان در حمایت از آرمان فلسطین، حفظ کرامت ذاتی انسان وتحقق حقوق بشر اسلامی در سرزمینهای اشغالی را به منصه ظهور خواهند گذاشت تا در پاسداشت روز جهانی قدس و ابتکار عمل امام عظیم الشان، روز قدس تماشائی تر از ایام گذشته را رقم زنند.

با ظهور انقلاب اسلامی در ایران، خلاء بی هویتی در صحنه مبارزات ضد صهیونیستی مرتفع گردید. زیرا تاثیرات شگرف حرکت حول محور اسلام وتوکل بر خدا، هویت جدیدی به ملت ها ومبارزان راه آزادی بخشید.

بازگشت ملت فلسطین به خویشتن خویش با تکیه بر اعتقادات اسلامی واتکاء به خداوند تبارک وتعالی، نور امید را در صحنه مبارزات ضد صهیونیستی متجلی نمود ومبارزات اعتقادی مبنای تحرکات در تمام ابعاد قرار گرفت.

ازاین پس ملت فلسطین به جای اتکاء بر سلاطین وحکومت های عربی عملا توکل به خداوند متعال را در دستور کار قرار داد. به جای مبارزات ناسیونالیستی وپان عربیستی، مبارزات اعتقادی ومکتبی را وارد عرصه زندگی سیاسی واجتماعی کرد. به این ترتیب در صحنه مبارزات ضد صهیونیستی تحولاتی ایجاد شد. دراین نوشتار به استناد منابع متقن تحولات مورد اشاره قرار می گیرد.

درکتاب انقلاب اسلامی ومساله فلسطین، علی امینی، انتشارات نیروی مقاومت تحولات ۱۶ گانه امعان نظر است. چنین می خوانیم: ۱-حرکت مقاومت اسلامی فلسطین با نام اختصاری حماس در صحنه مبارزات فلسطین ظهور کرد وبه رکود ناشی از گرایشهای سازشکارانه در سرزمین های اشغالی پایان داد.

۲- سازمان جهاد اسلامی فلسطین قدم به عرصه مبارزات ضد صهیونیستی گذاشت واعلام موجودیت نمود.

۳- حزب الله لبنان با تمسک به اسلام ناب بعنوان یک تشکیلات بسیار قوی وکارا اعلام موجودیت نمود وبه یکه تازی ارتش صهیونیستی در لبنان خاتمه بخشید‌.

۴- گرایشهای اسلامی در درون ساف جایگزین تفکرات ناسیونالیستی ومارکسیستی گردید.

۵- تشکیلات فتح انتفاضه در عرصه مبارزات فلسطین ظهور کرد.

۶- مبارزات ضد صهیونیستی حول محور اسلام در میان فلسطین های مستقر در سرز مینهای اشغالی شکل تازه ای گرفت.

۷ – جنب وجوش جدیدی در میان آوارگان فلسطین پدیدار گشت، هویت واحد، انسجام وهماهنگی زائد الوصفی در میان ملت فلسطین هویدا شد.

۸- نهضتهای اسلامی در کشورهای عربی بویژه در مصر نضج گرفت که اولین پیامد آن ترور انوار سادات مجری توافقنامه خفت بار کمپ دیوید بود.

۹- سازمان جهاد اسلامی وحماس از درون تشکیلات اخوان المسلمین مصر تولد یافتند.

۱۰- رژیم های مرتجع وسازشکار، سخت در موضع انفعال وضعف قرار گرفتند، برنامه ربزی آنان برای عادی سازی روابط با اسرائیل ورسمیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی دچار اخلال گردید.

۱۱- جنبشهای اسلامی تحت عنوان انتفاضه ملت فلسطین در صحنه مبارزات ظهور کردند وصفحه نوینی در تاریخ مبارزات ملت فلسطین گشوده شد.

۱۲- لبنان به مرکز ثقل وکانون مبارزات ضد استکباری وضد صهیونیستی مبدل گشت.

۱۳- بارقه های امید در میان فلسطینی های مستقر در سرزمینهای اشغالی بوقوع پیوست ومبارزات به داخل فلسطین اشغالی وسرزمینهای اَشغال شده در سال های ۱۹۴۸ به بعد کشیده شد.

۱۴ -استراتژی امریکا، انگلیس ورژبم جعلی برای نابود سازی هویت ملی ملت فلسطین با شکست مواجه گردید وتحرکات آنان از جنگ ۱۹۶۷ تاکنون ناکام ماند.

۱۵- الگو قرار گرفتن عملیات استشهادی بسیجیان غیور ورزمندگان جان برکف سپاه وارتش جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار موجب خروج مفتضحانه وخفت بار تفنگداران دریائی امریکا از لبنان گردید..

۱۶- بیداری اسلامی در جهان اسلام، جنبشهای متعددی را علیه رژیم های زیر سلطه ایجاد نمود وافکار عمومی ملتهای مسلمان به شکل بی سابقه ای به حمایت از مبارزات تشکیلات حزب الله لبنان وجریانهای اسلامی در فلسطین پرداختند. در حافظه تاریخی ملل آزاده جهان محفوظ است، امام خمینی همانگونه که ملت ایران را با احیای اسلام زنده ساخت ملتهای فلسطین، لبنان و… رانیز متحول ساخت.

امام با زودودن زنگارهای تحریف از چهره اسلام ناب خون تازه ای در رگهای به خواب رفته جهان اسلام به جریان انداخت وبا احیای مجدد تعالیم رسول اکرم(ص) وسنت ائمه اطهار (س) روح تازه ای در کالبد مسلمانان جهان دمید.امام راحل رژیم غاصب را غده سرطانی خواند وبر ضرورت نابودی اسرائیل تاکید نمودو هویت اسلامی را در صحنه مبارزات متجلی ساخت وکلام حیات بخش سید الشهداء حضرت امام حسین (ع) را به قلوب مستضعفین جهان منعکس ساخت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران طومار محاسبات ومعادلات استکبار جهانی وصهیونیسم بین الملل را در هم پیچید واستراتژیهای توسعه طلبانه وهژمونیک سلطه جهانی ورژیم کودک کش را ناگاه با مشکلات عظیم وموانع بسیاری مواجه ساخت وبارقه های امید وپیروزی بر دشمن قدار صهیونیستی وحامیان جهانی اش را در قلوب مومنان واحرار عالم زنده ساخت وفلسطین های آواره واسیر را در سرزمین های اشغالی به حرکت درآورد. در نظرگاه جهاد اسلامی، این انقلاب اسلامی ایران بود که تا کید کرد اسلام تنها را حل مبارزه است وجهاد مناسب ترین اسلوب مبارزاتی.

موضع جهاد اسلامی با مواضع انقلاب اسلامی در مورد رژیم صهیونیستی در هم آمیخته و آن از بین بردن جرثومه فساد وغده سرطانی استعمار است. دبیر کل شهید جنبش جهاد اسلامی ، دکتر فتحی شقاقی، در مقدمه کتاب جنبشهای اسلامی در فلسطین می نویسد: فلسطین اشغالی مانند دیگر کشورهای منطقه عربی، اسلامی متاثر از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بود.

زیاد ابو عمرو درکتاب جتبشهای فلسطین، ترجمه هادی صبا، تهران: نشر سفیر ۱۳۷۱ آورده است: تاثیر انقلاب اسلامی به رهبری امام فقید در فلسطین قوی تر از هر مکان دیگر بود. چرا که مسلمانان در فلسطین در حالیکه تحت اشغال وحشیانه صهیونیستی بسر می بردند. نا امیدتر وفرو پاشیده تر از تمامی ملل مسلمان بودند. امام آمد تا به آنها امید دهدو تاکید نماید می توانند پیروز شوندوحکومت برقرار سازند.ابو عمرو می نویسد: با این حساب، آزادی بیت المقدس از دست یهود تنها به زمان نیاز دارد. دکتر ابولولو از رهبران جهاد اسلامی می گوید: در حقیقت، ایران مسلمانان دنیا را زنده کرد.

فلسطین ها همواره به ایران نگاه می کنند وایران اراده مستضعفان است. ایران قدرت اسلامی را در جانهای مسلمانان بیدار کرد. جمیله کدیور در کتاب انتفاضه، حماسه مقاومت فلسطین، تهران؛ موسسه اطلاعات ۱۳۷۲ می نویسد : انقلاب اسلامی ایران بود که نیروی ایمان را در درون مسلمانان زنده کرد.امروز فکر انقلاب اسلامی ایران در همه جای فلسطین ودر هرخانه ای وارد شده است. دکتر فتح شقاقی در گفتگو باروزنامه عربی در دسامبر ۱۹۹۴ گفت: ایران پشتیبان اصلی آرمان قلسطین است وارتباط ما با آنها بر مبنای پشتیبانی سیاسی ومعنوی ایران از حقوق حقه مردم فلسطین در ادامه جهاد ومبارزه است. زیاد ابوعمرو نویسنده معروف ولائیک فلسطین در کتاب جنبش های اسلامی در فلسطین ص ۱۰۰ عنوان می دارد: انقلاب اسلامی آمد تا دلیلی بر امکان پیروزی اسلام بر ظلم وقهر وبرپائی دولت اسلامی را ارائه دهد. او می گوید: انقلاب اسلامی، نمونه وسرمشقی برای تمام جنبشهای اسلامی گردید.

بنا به اظهار آگاهان وناظران سیاسی جنبش حماس نیز نقش موثر وبسزائی در انتفاضه فلسطین داشته و دارد که در تاریخ مبارزات مردم فلسطین ماندگار خواهد بود. علاوه بر تاثیر مستقیم انقلاب اسلامی بر روند مبارزات ملت فلسطین، تحول عظیمی در ملت لبنان بویژه شیعیان این کشور آشکار گردید ومبارزات ملت مسلمان لبنان علیه رژیم صهیونیستی وارد مرحله نوینی شد وبه شدت اوج گرفت.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مصاحبه ای در تاریخ ۱۳۷۶/۱/۷ می گوید: توانمندی حزب الله که آن را در میان تمام گروه های لبنانی برجسته وسرآمد کرده است وباعث حفظ وانسجام ویکپارچگی آن شده ، پیروی از ولایت فقیه است. ما کاملا مطیع رهبری ومقام ولایت فقیه هستیم هرچه ایشان بفرماید ما عمل می کنیم. ایشان مرجع حل اختلافات داخلی احتمالی ما هستند.پیوند از سخنانان دبیر کل حزب الله بر می آید پیوند میان حزب الله وجمهوری اسلامی ایران پیوندی عمیق ، عاطفی، استراتژیک وناگستنی است. وماهیتی کاملا ایدئولوژیک دارد وبر مبنای ارزشها واعتقادات اسلامی وشیعی استوار است.

مسئولین واعضای حزب الله امام خمینی را امام خود ومقام معظم رهبری را مرجع، رهبر ومقتدای خود می دانند. آنها ایران را همانند وطن خود دوست دارند وبه مردم ایران مانند شیعیان لبنان علاقه دارند. عده ای از آنها در طول جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران در کنار برادران ایرانی خود مقابل تجاوز عراق جنگیدند وآن را رسالت خطیر خود پنداشتند. کلید واژه ای درس آموز برای برای کارگزاران نظام ومردم در پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه در حفظ وحراست از حدود وثغور انقلاب اسلامی.

امروزحضور مستمر مردم فلسطین وتشکل ۱۵۰ هزار نفری آنان در جمعه های متوالی ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی در دفاع جانانه از بیت المقدس علیرغم یورش رژیم سفاک وجلاد اسرائیل تا آزادی قدس شریف متاثر از انقلاب اسلامی ایران است؛ یقینا در تاریخ مبارزات ملت فلسطین مانا وماندگار خواهد ماند. فریادی که از پهنای فلسطین به گوش می رسد مصداق کلام نورانی ولی امر مسلمین است. مساله فلسطین تنها یک مساله اسلامی نیست، بلکه مساله انسانی وبشری است که جهانیان آخرین جمعه ماه رمضان در حمایت از آرمان فلسطین، حفظ کرامت ذاتی انسان وتحقق حقوق بشر اسلامی در سرزمینهای اشغالی به منصه ظهور خواهند گذاشت تا در پاسداشت روز جهانی قدس وابتکار عمل امام عظیم الشان روز قدس تماشائی تر از ایام گذشته را رقم زنند. باذن الله.

انتهای پیام/

محمد جواد بیات
کارشناس ارشد علوم سیاسی

دیدگاه شما

آخرین اخبار