نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

30. فروردين 1399 - 22:58   |   کد مطلب: 28250
اینکه کرونا حاصل دست آزمایشهای شیطانی ارتش آمریکا است یا یک رویداد طبیعی و برآمده از یک بیماری مسئله ای است که شاید مدتها واقعیت آن برای همه آشکار نشود. اما آنچه به نظر مسلم است اینکه کرونا و پدیده های مشابه می توانند تلنگری باشند که نظم خود ساخته جامعه مدرن بسیار آسیب پذیر تر از آن است که بتواند در برابر یک ویروس از خود دفاع کند.

کرونا این روزها جهان را چنان دگرگون کرده است که دیگر دنیا به ماقبل از کرونا هیچ تعلقی ندارد و اگر زمانی به انسان قرن ۲۱ گفته می شد که هستی و آفرینش جهان مدرن اینگونه تحت تاثیر یک ویروس قرار خواهد گرفت قطعا کمتر کسی باور چنین شرایطی را می داشت.

بشر مدرن در مدت زمانی که از سالهای قرون انجماد، تحجر و ظلم زمین داران بزرگ از طرفی و کشیشان منحرف از آیین واقعی مسیح می گذرد همواره به علم و دانش خود به چشم یک تمام کننده در معادلات پیش رویش نگاه انداخته بود.

در واقع به غیر از جنگ های جهانی که البته آن هم به نوعی حاصل علم و تجربه بشری بود، رویداد دیگری نتوانسته بود این انسان مغرور به علم و عقل خود بنیاد را این چنین سردرگم کند.

حیرانی امروز جامعه جهانی در برابر یک ویروس از آن جهت که مدرنیته عاجز شده است اهمیت دارد اما مهمتر از آن فروپاشی شعارهای انسان بدون خدا است.

جهان مدرن سال ها تلاش کرده است در یک سیر باطنی انسان را به این مسئله راهنمایی کند که بدون اتکا به خداوند هم می توان خوب زندگی کرد.

و اینک کرونا شاید پایانی باشد بر این رویای عصر مدرینته در بریدن کامل انسان از آسمان و فرصتی دوباره برای ارتباط میان انسان و آموزه های آسمانی باشد.

اینکه کرونا حاصل دست آزمایش های شیطانی ارتش آمریکا است یا یک رویداد طبیعی و برآمده از یک بیماری، مسئله ای است که شاید مدت ها واقعیت آن برای همه آشکار نشود اما آنچه به نظر مسلم است اینکه کرونا و پدیده های مشابه می توانند تلنگری باشند که نظم خود ساخته جامعه مدرن بسیار آسیب پذیرتر از آن است که بتواند در برابر یک ویروس از خود دفاع کند.

قرار گرفتن علم و ثروت در دست نااهلان همواره در طول خلقت انسان تا به امروز آغازگر فاجعه بوده است. البته در این بین علم حاصل از تجربه و عقل باید اهلیت بیابد و اگر این اهلیت صورت نگیرد قطعا خود می تواند فاجعه های دیگری بیافریند همانطور که پیش از این در ساخت سلاح های کشتار جمعی این مسئله به اثبات رسیده است.

 حبیب میرزایی

انتهای پیام/

دیدگاه شما

آخرین اخبار