نمایش 1 - 1 از 1
سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت :نیازی به اهدای خون در حال حاضرنداریم ،اگر نیازبه اهدای خون باشد اطلاع رسانی خواهیم کرد. 08/23/1396 - 12:45
اشتراک در انتقال خون