نمایش 1 - 1 از 1
سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه شاخص کیفیت هوای تهران 101 است، گفت: شرایط هوا برای گروه‌های خاص ناسالم است. 08/23/1396 - 12:32
اشتراک در استان تهران