نمایش 1 - 1 از 1
پاسخ فرماندار به شایعات فرمانداری ملایر؛ فرماندار ملایر گفت: رفتن و یا ماندن من به تصمیم استاندار بستگی دارد و تصمیم گیرنده نهایی استانداراست و تا روزی که در ملایر هستم خدمت به مردم مهم ترین وظیفه من است و به خواص بی خاصیت بهایی نداده و نمی دهم. 04/15/1394 - 17:22
اشتراک در شایعه رفتن فرماندار ملایر