نمایش 1 - 1 از 1
شمار زیادی از زنان در افغانستان در جریان جنگ‌های متعدد معلول شده‌اند که زندگی آنها اکنون با دشواری‌های زیادی سپری می‌شود. 02/27/1397 - 08:26
اشتراک در افغان