نمایش 1 - 2 از 2
فرماندار ملایر: سلمان اسماعیلی گفت: از مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای استان همدان سهم ملایر ۸۶۴ میلیارد تومان است و سهم ملایر کمتر از حد انتظارات است و ملایر می‌توانست سهم بزرگ‌تری، حداقل دو برابر اعتبارات جذب کند. 05/13/1401 - 12:19
معاون فرماندار ملایر: حسین فارسی گفت: مسئولان شهرستان بازدید از پروژه‌های خود را در دستور کار قرار دهند و مشکلات، مطالبات و نیازهای دستگاه مربوطه احصا و جمع‌بندی، تا با امضاء فرماندار و نمایندگان مجلس تقدیم نماینده رئیس جمهور شود. 05/04/1401 - 04:56
اشتراک در سفر ریاست جمهوری