نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار ملایر: قدرت الله ولدی گفت: از مردم و عزاداران درخواست می شود در صورت تمایل نذورات خود را به سمت خرید و توزیع وسائل بهداشتی هدایت کنند. 05/08/1399 - 19:13
اشتراک در توزیع ماسک رایگان