نمایش 1 - 1 از 1
نذر خون مدیرکل انتقال خون همدان گفت: طرح نذر خون تا پایان ماه صفر ادامه دارد و مردم برای مشارکت در این طرح خداپسندانه تنها به روز عاشورا اکتفا نکنند. 06/21/1398 - 09:00
اشتراک در نذر خون