نمایش 1 - 1 از 1
بانوی سردار بازیگر سریال «بانوی سردار» گفت: معتقدم باید بی‌بی مریم از لهجه استفاده می‌کرد و حتی باید از ته‌لهجه و آهنگی از این لهجه بهره می‌برد که این اتفاق در این سریال نیفتاد. 06/13/1398 - 18:09
اشتراک در بانوی سردار