نمایش 1 - 1 از 1
قیمت مسکن مردادماه امسال قیمت مسکن نسبت به ماه قبل در ۱۸ منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران کاهش و در چهار منطقه افزایش داشته است. 06/13/1398 - 17:59
اشتراک در قیمت مسکن