نمایش 1 - 2 از 2
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان مطرح کرد؛ داریوش حسینی گفت: بی ثباتی در حوزه قیمت ارز موجب بی ثباتی و افزایش قیمت در بخش مسکن شده است. 03/24/1399 - 08:32
قیمت مسکن مردادماه امسال قیمت مسکن نسبت به ماه قبل در ۱۸ منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران کاهش و در چهار منطقه افزایش داشته است. 06/13/1398 - 17:59
اشتراک در قیمت مسکن