نمایش 1 - 1 از 1
معاون امور عمرانی استاندار همدان گفت: هشت جایگاه سوخت گاز طبیعی اقدام به ثبت‌نام برای معاینه فنی نکرده‌اند که باید استانداردسازی در آن‌ها انجام شود و در غیر این صورت گاز این جایگاه‌ها قطع می‌شود. 10/20/1397 - 18:49
اشتراک در جایگاه سوخت گاز طبیعی