نمایش 11 - 20 از 28
انسانی که هر روز خودش رو در معرض نابودی می بینه و با زندگی در یک خلاء مجازی روزگار می گذرونه ، هرگز ترسیم صحیح و معقولی از یه زندگی اجتماعی نمی تونه داشته باشه. بدون شک با گسترش یافتن این خانه های مجازی در آینده تصور روابط اجتماعی با تعریف مرسوم امروز کمی سخت و دور از دسترس خواهد بود.
وبلاگ "گناه شناسی" نوشت
کاش بجای این ۳۳۰۰۰ اتومبیل ۶۶۰۰۰ جوان دم بخت از تجرد بیرون می آمدند و از طوفان طغیان غریزه جنسی و از شدت تالم نیازهای جسمی، روحی و عاطفی نجات پیدا می کردند.
شخصیت‌پردازی پیچیده، داستان عجیب و غریب و خط سیر پر تنش و ساختارشکنانه جایی در بازی موبایلی ندارد. همه چیز باید در سطحی ترین و ساده‌ترین حالت ممکن تعریف شود. شما باید بتوانید همه‌ی قصه‌ی بازی را در یک جمله‌ی ساده تعریف کنید:
در راستای پیگیری حادثه منا موج وبلاگی "حادثه منا نباید فراموش شود" در فضای مجازی ایجاد شد.
نوآوری اصلی نوشتار حاضر تبیین مفهومی راهبرد ملی تولید است. موضوعی که می تواند ضمن تحقق نگرش های جدید در مدیریت راهبردی، از هدر روی توان تولیدی کشور جلوگیری نموده و ضمن منسجم کردن و یکپارچه کردن بنگاه های تولیدی، اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد.
وبلاگ عبور چند تصویر را از لحظه‌های زیر آب در خلیج فارس منتشر کرد.
در زمانی که غرب به کمک نیروی های تکفیری سعی در تخریب اسلام ناب محمدی دارند، ترویج این فیلم، کمترین اقدام مسلمانان برای مقابله با این خدعه شیطانی دشمنان است،

صفحه‌ها